ԹԱԳԱԶԱՐՄ ԹԱԳԱԶՆ. cf. ԹԱԳԱՒՈՐԱԶՆ.

Դարձեալ զորդւոյ թագազարմին՝ բանիւ լուծեր զախտըս ջերմին։ Թագազարմից լոյս երամին՝ համապայծառ է պանծալին. (Յս. որդի.։)

Մայր Աստուծոյ Մարիամ, դուստր Դաւթի թագազարմ. (Գանձ.։)

Բերէին զնմանութիւն թագի թագազանց. (Տօնակ.։)

Ի յարենէ արքայից, ի թուոյ թագազնից. (Նար. խչ.։)

Դուստր մեծի իշխանին թագազնոյ. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ։)