cf. ԸՆԴԴԻՄԱՀԱՐ. ըստ ՟Ա. նշ.

Ունողն ընդդիմահարական բնութիւն՝ զգեցեալ լինէր եւ զաստուածական անընդդիմահարութիւն կնքելոյ գերեզմանին. (Խոսր.։)

Étymologie