s.

refreshment.

s.

ἁνάψυξις refrigeratio, refrigerium Զովանալն. պաղշտըկիլը.

Ծագիւ մատին ջուր ի զովացումն. (Շար.։)

Զի զովացումն այրման սրտի, ո՛չ է այլ ինչ՝ քան այս լինի. (Շ. եդես.։)

Գալով այսր ... ի զովացումն՝ յաղագս տապոյ թշնամեացս. (Արշ.։)

Կարծէր զովացումն ինչ առնել աւազանին (եռացելոյ). (Ճ. ՟Ա.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif զովացումն զովացմունք
accusatif զովացումն զովացմունս
génitif զովացման զովացմանց
locatif զովացման զովացմունս
datif զովացման զովացմանց
ablatif զովացմանէ զովացմանց
instrumental զովացմամբ զովացմամբք