s.

κατάνυξις compunctio μετάνοια, μετανοεῖν , μεταμέλεια poenitentia, poenitere Զեղջ. զղջալն. ի զեղջ գալն. ապաշաւ. ստրջացումն. ապաշխարութիւն. ցաւ ընդ եղեալ գործն, մանաւանդ ի վերայ մեղաց. փոխումն մտաց. զղջում.

Խորագէտն գայ ի զղջումն։ Թերեւս յետ ուխտելոյն զղջումն լինիցի. (Առակ. ՟Ժ՟Դ. 15։ ՟Ի. 25։)

Ի զղջումն ածել զմեղաւորս. (Յճխ. ՟Զ։)

Որ զղջմանն հրով հալել զինքն դիտիցէ. (Յհ. իմ. ատ.։)

Ի զղջման եղեալ՝ գտանէ եւ այնմ ներումն. (Իգն.։)

Կամ Պարզ կսկիծ եւ ցաւ սրտի զկծանօք. ստրջացումն. աւաղումն. ափսոսալը. ինքիր զինքը ուտելը.

Հանապազ ի նմին զղջման կային։ Զղջումն մտաց մերոց այս է, թէ ընդէ՞ր ընդ առաջինսն չկատարեցաք զկեանս մեր. (Եղիշ. ՟Ը։)

Զարբանեակս սատանայի բազում զղջմամբք ամաչեցուցեալ նշաւակէ աստ եւ ի հանդերձելումն. (Փարպ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif զղջումն զղջմունք
accusatif զղջումն զղջմունս
génitif զղջման զղջմանց
locatif զղջման զղջմունս
datif զղջման զղջմանց
ablatif զղջմանէ զղջմանց
instrumental զղջմամբ զղջմամբք