adj. s.

written with a style or large needle, capital;
capital letter.

adj.

Գրեալ գրչաւ երկաթեաւ. (մատեան հին, եւ գլխագիր տառ)

Յայտ է յերկաթագիրս, եւ ի գրչագիրսն։ Յերկաթագիր մատեանսն։ Ի մագաղադ եւ ի թուղթ՝ երկաթագիր եւ գրչագիր. (Մխ. ապար.։)