s.

ԲԱՑԲԱՐՁՈՒՄՆ կամ Ի ԲԱՑԲԱՐՁՈՒՄՆ. ἁναίρεσις, καθαίρεσις, ἑπιτροφή demptio, destructio, eversio Ի բաց բառնալն եւ բառնիլն. եղծումն. ջնջումն.

Զբացբարձումն վնասակարացն. (Մաշկ.։)

Ընդդիմաբանեալք լրմանն՝ ի բացբարձումն տարեալ եղէք։ Լինել մարդ՝ ի բացբարձումն անիրաւ թշնամոյն. (Աթ. ՟Դ։)

Ո՛չ ի բացբարձումն որդւոյ ասէ զայսպիսիս հայր. (Կիւրղ. գանձ.։)

Կամ ἁφαίρεσις ablatio, negatio Ի բաց տարածումն. ժխտումն. բացասութիւն.

Ո՛չ է նորա բնաւին դրութիւն, կամ ի բացբարձումն. այլ որոց ընդ զդրութիւնսն եւ ի բացբարձմունս առնելով, զնա ոչ դնեմք, եւ ոչ ի բաց բառնամք. վասն զի եւ գերագոյն քան զամենայն դրութիւն է, եւ գերագոյն քան զամենայն ի բացբարձումն. (Դիոն. ածայ.։)

Կամ ἁναίρεσις institutum եւ caedes Հնարք. գիւտ. մանաւանդ սպանութեան, կամ կոտորած.

Իւրաքանչիւրոց զբացբարձմունս իւրեանց ի մանկունսն տպաւորելով, եւ ի մանկանցն մանկունս. (Պղատ. օրին. ՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բացբարձումն բացբարձմունք
accusatif բացբարձումն բացբարձմունս
génitif բացբարձման բացբարձմանց
locatif բացբարձման բացբարձմունս
datif բացբարձման բացբարձմանց
ablatif բացբարձմանէ բացբարձմանց
instrumental բացբարձմամբ բացբարձմամբք