s.

ἁπομνημόνευμα dictum vel factum memorabile, et commentarii rerum gestarum Յիշատեկելի բան. արժանի յիշատակաց՝ ասացուած, կամ առած, եւ գործ իմաստնոց. եւ Բացատրութիւն նոցին իրաց.

Պէտք են՝ բացայիշատակք համառօտ՝ քաջադիպութեամբ ի դէմս ինչ վերաբերեալ. (Պիտ.։)