s.

termination, term, end, completion.

s.

Աւարտելն, աւարտիլն. աւարտ. վախճան. յանգ. կատարումն. լրումն իբր պսակ. ծայր.

Սա է փրկութեան մերոյ աւարտումն. (Յհ. իմ. եկեղ.։)

Բանիս աւարտումն առնեմ. (Մաշտ.։)

Պատուհաս իմոցս պարտուց առանց աւարտման ունի զսահման։ Ի նոյն գիր բերեալ զաւարտումունս տանցն։ Մինչեււ ի լրումն աւարտման բանիս։ Ի յաւարտումն եւրոպէի։ Աւարտումն ամանակի։ Ամբարձար ի կատար աւատման վերնայինն երկնի. (Նար.։)

Զի եւ թիւն ինունցն քահանայապետութեանց առցէ զաւարտումն. (Շ. բարձր.։)

Յորժամ խորհուրդն չար՝ գործով յաւարտումն գայ. (Լմբ. սղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif աւարտումն աւարտմունք
accusatif աւարտումն աւարտմունս
génitif աւարտման աւարտմանց
locatif աւարտման աւարտմունս
datif աւարտման աւարտմանց
ablatif աւարտմանէ աւարտմանց
instrumental աւարտմամբ աւարտմամբք