adj.

that keeps a deposit;
that preserves the tradition, depositary;
sacrist, sexton.

adj.

Ունօղ առ իւր զաւանդս. աւանդապահ.

Յովաննէս աւանդակիր պատուիրանցն. (Ագաթ.։)