Other definitions containing this entry

Որձամոլ

cf. Արուամոլ.


Voir tout

cf. ԱՐՈՒԱԳԷՏ. գրի եւ ԱՐՒԱՄՈԼ.

Զպոռնկելոցն եւ զարուամոլացն. (Սարգ. ՟բ. պետ. ՟Դ։)

Զոճրագործութիւն արուամոլիցն. (Տօնակ.։)

Արուամոլ եւ իգացեալ։ Արուամոլ գիջութիւն. (Մանդ. ՟Ժ՟Թ։)