ԱՐՄԷՆՔ կամ ԱՐՄԵՆՔ. այսինքն Հայք. Տե՛ս բռ. յտկ. ան։