vn.

to eradicate, to pull up, to extirpate.

Other definitions containing this entry

Արմատախիլ առնեմ

cf. Արմատախլեմ.


Voir tout

ԱՐՄԱՏԱԽԼԵՄ ԽԼԻՄ. cf. ԱՐՄԱՏԱԽԻԼ ԱՌՆԵԼ, ԼԻՆԵԼ)

որթն աւաղուկ արմատախլի յայգւոյ անտի. (Մեծբ. ՟Ժ՟Թ։)