vn.

to eradicate, to pull up, to extirpate.

ԱՐՄԱՏԱԽԼԵՄ ԽԼԻՄ. cf. ԱՐՄԱՏԱԽԻԼ ԱՌՆԵԼ, ԼԻՆԵԼ)

որթն աւաղուկ արմատախլի յայգւոյ անտի. (Մեծբ. ՟Ժ՟Թ։)