s.

register;
epitaph;
funeral sermon.

adj. s.

Որ ինչ ա՛նկ է արձանաց, վիմաց, եւ արձանագրութեանց. որպէս Վիմական.

Արձանական աշակերտ (պետրոս)։ Արձանական վէմ. (Ճ. ՟Ա.։)

Որպէս Գերեզմանական, դամբանական, ներբողական (ճառ).

Արձանականն բարսղի (ի գր. Աստուածաբանէ). (Վանակ. հց.։)

Որպէս Յիշատակարան պարսաւելի գործոց.3 անարգական (ճառ).

Արձանական յուլիանոսի (ի գր. աստուածաբանէ)։ Արձանական բանն պարսաւ է ի գործոցն։ Արձանական ասացաւ ի փոխաբերութեն արձանին, եւ այլն. (Նոննոս.։)

Որպէս Մատենագրութիւն. յիշատակաց գիրք.

Զայս մեզ աբիւդենոս յիւրում առաջնում արձանականի ի մանր ազգաբանութեան ասէ. (Խոր. ՟Ա կ։)