Սխալ գրչութիւն, իբր Արտաւիրք, արհաւրաց. ուստի յասելն (Լծ. նար.)

Արհաւիրք, արհաւրա. ուստի յասելն (Լծ. նար.։)

Արհօրն՝ արհաւիրն է, այսպէս իմա՛. (Արհօրն արհաւիր է գրելի։)