adj.

that loves justice, just, upright.

adj.

Սիրօղ արդարութեան. առաքինասէր. իրաւասէր. ճշմարտասէր.

Զարդարասէրսն առաւելուն ի բարի գործս։ Կամի՝ զի կացցուք արդարասէրք. (Յճխ. ՟Ժ՟Ը. ՟Ի։)

Որպիսի ճշմարտութեամբ պատմեն, ուստի եւ արդարասէր բարք նոցա յայտնի լինէին. (Ոսկ. մտթ.։)