adj.

thatjudges equitably, just, equitable.

adj.

δικαιοκρίτης justus judex, juste judicans Որ արդարութեամբ դատէ. իրաւարար. անաչառ.

Ճշմարիտ եւ արդարարադատ զԱստուած ցուցանել. (Խոր. ՟Ա 5։)

Արդարադատին Աստուծոյ. (Փարպ.։)

Արդարադատ առ մեղուցեալսն. (Սարգ. ՟ա. պ. ՟Ը։)

Արդարադատքն՝ փրկութեան եւ կենաց պատճառք լինի բազմաց։ Դատաւորք արդարադատք. (Յճխ. ՟Ժ. ՟Ի։)

Անաչառք են իբրեւ զարդարադատս. (Եղիշ. ՟Ը։)

Մեծ շինութիւն աշխարհի՝ արդարադատ թագաւորն. (Լմբ. առակ.։)

Եւ իբր Արդարադատական. Իրաւացի.

Արդարադատ չափմամբ. (Շար.։)

Ընտրօղ արդարադատն իրաւանց. (Պիտ.։)

Ողորմութիւն բարերարին՝ արդարադատ բարկութեանն յաղթէր. (Արծր. ՟Ա 1։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Արդարադատութիւն, ութեան

Voir tout