s.

fire-temple (of Persians).

s.

πυρεῖον. ignarium, delbrum ignis. Տուն կամ մեհեան կրակի կրակապաշտից, կրակատուն. պիւռիոն.

Աւետաւորս առաքեաց ընդ ամենայն ատրուշանս աշխարհին։ Առնուին եւս զկահ եւ զկազմած ատրուշանացն. եւ այլն. (Եղիշ. ՟Ա. ՟Գ. ՟Է։) (Փարպ.։)

Մոխրալից ատրուշանացն. (Անան. եկեղ։)

Նմանութեամբ՝ Տաճար այլոց աղանդաւորաց.

Հանդիպեցայ ատրուշանին թոնդրակաց. (Մագ. ՟Ա. ՟Խ՟Է։)