adj.

who is divinely merciful

adj.

Ունօղ զգութ իբրու նման այսինքն. գթած ըստ այսինքն.

Աստուածագութ ծնօղ, կամ հայր, կամ բարք. (Շար.։) (Երզն. լուս.։) (Տօնակ.։)

Եղիցին սոքա աստուածագութ խնամածուք մերում որբութեանս. (Բրս. ՟խ. մկ.։)