adj.

Պատկանեալ առն. (որպէս թարգմանութիւն լտ. ձայնիս վիռակօ)

Ադամ կոչեաց զեւայ առնային, զի յառնէ իւրմէ առաւ. (Մխ. ապար.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ամառնային, այնոյ, ոց

Զուգամառնային

Սառնային

Voir tout