ն.

ԱՌԱՏՊԵԼ. ἁναμάττω կամ ἁναμάσσω. exprimo. Տպաւորել, եւ ընդունել յինքն զտպաւորութիւն.

Որպէս մոմառատպելով յինքեան զգիր մատանւոյն, զնոյն ինքն առանձին առատպէ յինքն. (Սահմ. ՟Ժ՟Զ։)