adj. adv.

Անձկով կարօտոյ սրտաբեկեալ. կարօտով սրտակոտոր եղած.

Նովին յիշատակաւ անձկաբեկ կեայ եւ մեռանի (էգ տատրակն յետ մահու արուին). (Վեցօր. ՟Ը։)