s.

inexhaustibleness;
individuality.

s.

Անհատ գոլն. եզականութիւն ըստ տրամաբանից.

Անձնաւորութիւնն զանհատութիւն նշանակէ, եւ զբաժանական դէմ. (Դամասկ.։)

Եւ անսպառ յորդութիւն. աննուազութիւն.

Մշտնջենահոսութիւն գետոց զանհատութիւն բնութեանն ցուցանեն։ Զգետոցն անհատութեան բերելով զօրինակ. (Նանայ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անհատութիւն անհատութիւնք
accusatif անհատութիւն անհատութիւնս
génitif անհատութեան անհատութեանց
locatif անհատութեան անհատութիւնս
datif անհատութեան անհատութեանց
ablatif անհատութենէ անհատութեանց
instrumental անհատութեամբ անհատութեամբք

Étymologie