adj.

Անկազմ. անպատրաստ. անյարմար. տկար. անճարակ.

Զանհանդերձելի երկիր որովայնին (ամլոյ) բարգաւաճեցոյց։ Գալստեանն Տեառն՝ մնացի անպատրաստ եւ անհանդերձելի։ Անհանդերձելի կործանեալս. (Նար. ՟Լ՟Ա. ՟Լ՟Թ. ՟Հ՟Ա։)