adj.

much embarrassed, much perplexed, inextricable, without escape;
— եւ անմուտ առնել, to hem in en all sides, to cut off all means of escape from;
— փողոց, blind alley;
street or court with only one entrance.

adj.

ԱՆԵԼ որ եւ ԱՆԵԼԱՆԵԼԻ. ἁνέξοδος. nullum habens exitum. Որոյ չիք ելք. ուստի ոչ լինի ելանել. անզերծանելի. չելլալու. չըգըլմազ. չըգմազ.

Փակեաց յանել գառագեղն. եւ յիրաւի ասացի անել եւ ամուր, քանզի չիք անդ տեղի փախստի։

Անել արգելան. (Եղիշ. ՟Բ։ եւ Նար. ՟Ը։)

Ի բանտ անել դժոխային. (Յիսուս որդի.։)

Որ չկարէ ելանել. եւ անջնջելի.

Շունքն զինեւ պատեալ էին, անել ուտնմուտ զիս առնէին. (Շ. եդես.։)

Անել գոյն. (Գանձ.։)

Ներկեաց ընդ միտս անել գունով. (Շ. խոստ.։)

Ուր չկարէ ոք ելանել. անկոխ. անհպելի. ἅβατος.

Անունդ Սինա՝ ասի անմատոյց. արդ անել եւ անմերձենալի արդարեւ է աստուածային վայրն։ Յանել եւ յանմատոյց եւ սուրբ անդ սերմնն անկցի. (Փիլ. ել. եւ քհ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ագանելիք, լեաց

Անանցանելի

Անբաժանելի, լւոյ

Անբեկանելի

Անդարմանելի

Անելանելի

Անեղանելի

Անեղծանելի

Անընդդիմաբանելի

Անթարգմանելի

Անլուծանելի, լւոյ, լեաց

Անհասանելի

Անհաւանելի

Աննմանելի

Անսահմանելի

Անսասանելի

Անվանելի

Անվերծանելի

Անտանելի

Անտեսանելի

Voir tout