adj.

Երիցագոյն. աւագագոյն. գերագոյն. πρεσβύτερος, πρεσβύτατος.

Բնութեամբ անդրանկագոյն եւ երիցագոյն է ըստ իւրաքանչիւր առաքինութեանցն ներգոծութիւն. (Փիլ. լին. ՟Դ. 172։)

Ի վերնոցն եւ անդրանկագունիցն էութեանց մինչեւ ցյետինսն թափանցիկ է։ Զի թէ ոչ համեմատութեամբ էր հպեալ առ իւրաքանչիւր ոք բարին, էր արդեօք աստուածագունիցն եւ անդրանկագունից զյետնոցն ունել կարգ. (Դիոն. ածայ. ՟Դ։)