ԱՆԲԱՒԱՆԴԱԿԵԼԻ. cf. ԱՆԲՈՎԱՆԴԱԿԵԼԻ. գրի եւ ԱՆԲԱՒԸՆԴԱԿԵԼԻ. որ եւ ԱՆՊԱՐԱԳՐԵԼԻ.