cf. ԱՆԲԱՂԴԱՏ. ἁσύγκριτος. incomparabilis.

Խնդայ ի վերայ (ընկերին) ուղղութեանցն, որոց շահն անբաղդատելի. (Բրս. հց.։)

Անբաղդատելի ներբողաբանութիւն, կամ պարսաւանք. (Պիտ.։)

Վայելչութիւն անբաղդատելի. (Լմբ. սղ.։)

Անբաղդատելի գոլով համայնից. (Սկեւռ. լմբ.։)

Անբաղդատելի են առ միմեանս՝ յանցանք մեր որ յԱստուած, եւ ընկերացն՝ որ առ մեզ. (Գր. հր.։)

Étymologie