adv.

Անհամեմատ օրինակաւ. ἁσυγρίτως. sine comparatione. պիլաթէշպիհ.

Եւս առաւել ի վերայ Բանին Աստուծոյ յաւէտ անբաղդատաբար, եւ ըստ ճշմարտութեան անմարմնոյն ( ի բնէ). (Նիւս. բն. յորմէ եւ Շ. թղթ.։)