adj.

Ամաչելի, եւ ամաչեցուցիչ. ամօթալի.

Փարատեա՛ ամենապարգեւ զամօթական տխրութիւնս. (Նար. ՟Ժ՟Բ։)

Ապա եւ ամօթական. արդ կամի՞ք, զի արձակեցից ձեզ զարքայն հրէից". յն. յամօթ առնելոյ օրինակաւ. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 58։)