adj.

Սեպհական օրինադրի եւ օրինադրութեան. եւ Մովսիսական.

Օրինադրական վճիռ հատանել։ օրինադրական դատաստան յայտնի է ամենեցուն։ Սահմանեաց զբնականն, զօրինադրականն. եւ զաւետարանական օրէնսն. (Պրպմ. ՟Ի՟Ը։ Մխ. դտ.։ Նչ. եզեկ.։)