adj.

of an another nation, foreign, outlandish.

adj. s.

ἁλλογενής alienigena. որ է յօտար ազգէ, այլազգի. օտարածին. եկամուտ.

Օտարազգի ոք մի՛ կերիցէ՛ ի նմանէ։ Օտարազգին՝ որ եկեալ յեցեալ ի տէր. (Ել. ՟Ի՟Թ. 33։ Ես. ՟Ժ՟Զ. 3։)

Զօտարազգիսն կոտորել։ Յօտարազգեացն սքանչմանէ (կամ օտար յազգացն). (Եզնիկ.։ Պիտ.։)

Եւ որպէս Օտարաբուն.

Թզենին զնմանն իւր ծնանի, եւ ոչ զօտարագին զձիթենին. (Սարգ. յկ. ՟Ը։)