adj.

bearing sweet wine.

adj.

Որ բերէ յիւրմէ զքաղցր բաժակ, այս ինքն զգինի ընտիր.

Բազմոստեան տնկոյն ծաղկաւէտ ճիռն օրհնութեան եւ քաղցրաբաժակ. (Ճ. ՟Ը.։)

Étymologie