adj.

resembling froth, foam-like.

adj.

ἁφρῶδης speciem habens spumae, seminosus. ունօղ զտեսիլ փրփրոյ. նման փրփրոյ.

Ձիւն՝ փրփրատեսակ եւ սպիտակագոյն։ Ի փբփրատեսակ մարմնոյ նորին թոքոցն։ Զմեղացն փրփրատեսակ ալեացն։ Ի չար հողմոց երբեմն անգնգնապտոյտ փրփրատեսակ ալեացն հանդարտեալ. (Արիստ. աշխ.։ Նիւս. բն. ՟Ի՟Ե։ Խոր. հռիփս. եւ Խոր. վրդվռ.։)

Զփրփրատեսակ սեռն յամենեցունց խառնուածոյ որոշեալ՝ կաթն մականուանեցաւ. (Պղատ. տիմ.։)

Արիւն մեղաց յինէն վիժի, փրփրատեսակ շարաւ հոսի. (Ոսկիփոր.։)