adj.

blowing cold, frosty, sharp, biting.

adj.

Որ ցուրտ կամ ցրտագին շնչէ. պաղ փչօղ.

Զաւուրս ցրտաշունչ հողմաշունչ սառնամանեացն անցուցանէին։ Կատարեալ զաւուրս ձմերային ցրտաշունչ օդոցն։ Ցրտաշունչ սառնամանիք ձմերանոյն։ Աւուրք ցրտաշունչ սառնամանեաց. (Ագաթ.։ Փարպ.։ Յհ. կթ.։ Ղեւոնդ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ցրտաշունչ ցրտաշունչք
accusatif ցրտաշունչ ցրտաշունչս
génitif ցրտաշնչոյ ցրտաշնչոց
locatif ցրտաշունչ ցրտաշունչս
datif ցրտաշնչոյ ցրտաշնչոց
ablatif ցրտաշնչոյ ցրտաշնչոց
instrumental ցրտաշնչով ցրտաշնչովք