adj.

unhealthy, infirm, sickly, broken down, feeble, weak.

adj.

Ցաւօք խօթութեան խանգարեալ. ախտաժէտ. հիւանդ. հիւանդոտ.

Որպէս եւ ասեն, թէ ծնունդ ցաւածին ցաւագար լինին։ Անձն իմ ցաւագար. (Գանձ.։)