s.

logic;
սուտ —, paralogy.

s.

λογική logica, -ce, ars disserendi. Տրամաբանելն, եւ տրամաբանական գիտութիւն. բանաւոր զրոյց, կամ կարծիք.

Անյայտք են՝ եթէ կատարելանան, զի հազիւ սպիքն գան, ըստ որումն սրբազանի տրամաբանութեան. (Արծր. ՟Գ. 17։)

ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ. διάλογος dialogus, colloquium. Տրամախօսութիւն. գիտնաւոր խօսակցութիւն հարցմամբ եւ պատասխանւով.

Յայտ առնէ եւ պղատոն ի տիմէոսի տրամաբանութեանն։ Յայտ առնէ պղատովն՝ գրելով երկուս տրամաբանութիւնս. (Սահմ.։)

յայտ առնէ ի փիլիպպէի տրամաբանութեանն. (Անյաղթ պորփ.։)

Յաղագս անձին տրամաբանութեան պղատոնի. (Նոննոս.։ Տե՛ս եւ Պղատ. տիմ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif տրամաբանութիւն տրամաբանութիւնք
accusatif տրամաբանութիւն տրամաբանութիւնս
génitif տրամաբանութեան տրամաբանութեանց
locatif տրամաբանութեան տրամաբանութիւնս
datif տրամաբանութեան տրամաբանութեանց
ablatif տրամաբանութենէ տրամաբանութեանց
instrumental տրամաբանութեամբ տրամաբանութեամբք