s.

cf. Տուումն.

s.

gift, donation;

chem.

manipulation.

s.

δόσις donatio. Տուեալ լինելն, եւ ատլն.

Սուրբ արա ի ձեռն տըւման հոգւոյն, եւ ուղիղ հաւատոյն. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 36։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif տուումն տումունք
accusatif տուումն տումունս
génitif տուման տումանց
locatif տուման տումունս
datif տուման տումանց
ablatif տումանէ տումանց
instrumental տումամբ տումամբք