adj.

day's, belonging to the day, diurnal.

adj.

Իբր Տուընջեան, այսինքն Տուընջենային.

Հասեալ ի տունջէն ժամուն՝ անկանէին ի վերայ թագաւորին. (Բուզ. ՟Գ. 21։)