adj.

child-minded or simple-minded, of child-like simplicity.

adj.

Մտօք տղայ մանկամիտ. տղայահանճար. խակամիտ. տխմար.

Լուաւ տղայամիտ մանկտւոյն։ Յիմարեցուցանէ զտղայամիտսն. (Մծբ. ՟Ժ՟Թ։ Լմբ. առակ.։)