adj.

νεώτερος junior, puerilior, simplicior. Մանկագոյն. առաւել տղայական. տխմարագոյն.

Տղայագոյնն խափանեալ եղեւ միտք։ Զտղայագոյն եւ զկաթնկերագոյն ժամանակաց զընծայութիւն ճառիցս մատուցանեմք. (Նիւս. կազմ.։ Կոչ. ՟Դ։)