adv.

sillily, foolishly, senselessly, ignorantly.

adv.

ὠς ἅπειρος sicut imperitus κακῶς male. Իբրեւ տխմար. տխմարութեամբ. ոչ բարւոք.

Կարի իմն ասէ տխմարաբար հարցանես։ Ասեն ոմանք, եթէ՝ յոյժ տխմարաբար զիմաստասիրութիւն արհեստ արհեստից ասացից գոլ. (Սեբեր. ՟Է։ Սահմ. ՟Ժ՟Բ։)