adj.

despising one's master.

adj.

Անարգու տեառն, արհամարհօղ աստուծոյ կամ քրիստոսի.

Տապանն՝ նախայանցիցն, եւ կտակարանն՝ տիրանարգիցն ... դատախազեն. (Նար. ՟Հ՟Թ։)