pl. s.

brooks, rivulets;
— վայրք, places interspersed with rivers or brooks.

Որպէս Վտակք.

Աղբիւր քաղցրաճաշակ՝ կարկաչահոս վըտականին (կամ ի վըտակին)։ Զաղբիւր անդ ի վիմին՝ զերկոտասան վըտականին. (Մագ. ոտ.։)