cf. ՍԵՌԱԲԱՐ. γενικῶς generaliter, generatim.

Իմացողականին են սեռականապէս՝ դատելն եւ հաւանելն. իսկ առանձնապէս եւ այլն։ Հասարակաց եւ սեռականապէս կենդանաւոյ ախտ։ Ասեմք այժմ սեռականապէս. (Նիւս. բն.։)

յերիցս սեռականապէս դիւական պատերազմ ի մեզ հասցէ. (Կլիմաք.։)

Որպէս զմի մարմին սեռականապէս առնու զամենայն թագաւորութիւնս աշխարհի. (Լմբ. յայտն.։)