ն.

περιεργάζω curiose ago, frustra satago. Հելլենական ոճով՝ Հետաքննել. կամ վայրապար ճգնիլ.

Փառաւորեա՛ զնա ընդ անհետազօտելի արարածոց նորա, եւ մի պարագործեր, զոր ոչ կարես կրել, եւ իմանալ՝ ղինչ գոյութիւն իցէ. (Մաշկ.։)