bot. s.

sensitive plant, mimosa;
—ս առկանեմ, cf. Պատկառեցուցանեմ.

ՊԱՏԿԱՌՈՒԿՍ ԱՐԿԱՆԵԼ. Պատկառեցուցանել. երկեղուկս արկանել.

Ոչ այն ոք էր՝ որ նոցա մոլեգնութեանն պատկառուկս արկանէր ըստ մեղս գործելոյ. (Բուզ. ՟Գ. 14։)