adj.

Ուր իցէ պասուք եւ ծարաւ.

Կենդանի անծարաւ ջրոյն, յոր սամարուհւոյն տենչասիրեալ սակս նեղավտակ պասքածարաւ երթեւեկութեանն. (Թէոդոր. կուս.։)