vn.

not to be equalized or equalled.

ՉԱՒԱՍԱՐԻԼ. Իբր Անհաւասար լինել.

Հազար ամ աստէն տանջանք չաւասարին ժամու միոյ անդ տանջանացն. (Վրք. հց. ձ։)