adj.

springing from a bad root.

adj.

Որոյ արմատն է չար. ի չար արմատոց շառաւիղեալ.

Անբաւ հեռաւորութեամբ փախիցո՛ւք ի չարարմատ բուսոցս. (Սարգ. յուդ. ՟Ա։)