adj.

very lewd, very libidinous, lecherous.

adj.

Կարի վաւաշոտ, վաւաշոտական.

Չարավավաշ տռփանօք յանդգնեալ յարձակեցաւ յանարատ առագաստ հարսին եկեղեցւոյ. (Յհ. կթ.։)